Splošni pogoji uporabe

Avtorske pravice

Vsebine, objavljene na spletni strani www.pridelano-lokalno.eu, je dovoljeno pregledovati in reproducirati za lastne potrebe, ne sme pa se jih spreminjati, prepisovati, ponovno objavljati in razširjati niti v komercialne niti v nekomercialne namene brez izrecnega predhodnega pisnega dovoljenja upravljavca strani.

V primeru kakršnekoli dovoljene uporabe vsebin teh spletnih strani se morajo ohraniti vse označbe avtorskih pravic in pravic industrijske lastnine ter druga obvestila in opozorila.

Znamke, ki se pojavljajo na teh spletnih straneh, so (lahko) registrirane znamke, katerih imetnik ali uporabnik licence je avtor oglasa/ponudnik.. Kakršnakoli uporaba teh znamk je izrecno prepovedana brez ustreznega predhodnega pisnega soglasja imetnika pravic. Znaki, ki niso registrirani kot znamke, so zaščiteni po pravilih avtorskega prava.

Za primernost, resničnost in kvaliteto vsebine, objavljeno na portalu pridelano-lokalno.eu, ter resničnost osebnih podatkov je odgovorna izključno oseba, ki to vsebino objavi.

Omejitev odgovornosti

Upravljavec in hkrati lastnik sspletnega mesta www.pridelano-lokalno.eu, se bo po najboljših močeh trudil zagotavljati najbolj točne in najnovejše podatke na svojih straneh, vendar uporabnike spletnih strani opozarja, da so besedila informativnega značaja, zato ne jamči in ne prevzema nobene odgovornosti za njihovo točnost in celovitost strani. Vsi uporabniki objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost.

Ker obstajajo na spletnih straneh www.pridelano-lokalno.eu., določene povezave na druge spletne strani, ki niso v nikakršni povezavi z lastnikom strani in nad katerimi nima nadzora, www.pridelano-lokalno.eu, ne more jamčiti in tudi ne prejemati ali posredovati pritožb glede točnosti vsebin katerekoli spletne strani, za katero nudi povezavo ali referenco, in ne prevzema nobene odgovornosti za zaščito podatkov na teh spletnih straneh.

Pogoji oddaje oglasa

Z oddajo oglasov prek spleta se strinjate z naslednjimi pogoji:

  • pridružujemo si pravico, da skrajšamo predolge oglase ali ustrezno popravimo besede, če niso v skladu s slovenskim jezikom, pravili lepega vedenja ali če so moralno ali pravno sporne; www.pridelano-lokalno.eu, si pridržuje pravico povsem zavrniti ali delno spremeniti mali oglas;
  • za resničnost in verodostojnost oglasov in sporočil odgovarja avtor oglasa. Ponudnik oz. oglaševalec mora spoštovati veljavni zakonski red Republike Slovenije. Oglaševalec dovoljuje upravljavcu strani www.pridelano-lokalno.eu, uporabo in hrambo posredovanih vsebin kot tudi njihovo objavo. Oglaševalec z oddajo materialov potrjuje avtentičnost vseh priloženih vsebin, besedila, videa, fotografij, zvoka …;
  • oglaševalec, ki posreduje multimedijske vsebine, izjavlja, da je lastnik moralnih avtorskih pravic za njih. Oglaševalec potrjuje, da je na materialu (na fotografijah, v videu), kjer je viden obraz, on in nihče drug.

Registracija in osebni podatki

Z registracijo uporabnik portala pridobi dodatne funkcionalnosti glede oddaje oglasov in njihove administracije. Upravljavec strani, jamči za zasebnost osebnih podatkov in se zavezuje, da bo z njimi ravnal v skladu z Zakonom o varstvu podatkov ZVOP-1.

Uporabnik se strinja, da mu lahko www.pridelano-lokalno.eu občasno pošlje obvestilo o novostih na elektronski naslov. Uporabnik lahko kadarkoli zahteva prenehanje pošiljanja obvestil po navodilih na koncu vsakega e-obvestila.